Loading...
 

VHIR_enquesta_01

First survey from the Quality team at VHIR ( http://www.vhir.org )

Whole tracker for the Satisfaction Survey


YAML
objects: - type: tracker ref: tracker_24 data: name: Enquesta de Satisfacció VHIR 2013 sort_default_order: desc sort_default_field: creation restrict_end: 0 restrict_start: 0 show: [list_creation_date, creation_date] - type: tracker_field ref: field_655 data: name: Indiqui, si us plau, quin tipus de client és vostè: tracker: $tracker_24 options: Investigador/plantilla VHIR,Investigador/plantilla HUVH vinculat a Recerca type: dropdown_other order: 0 flags: [link, searchable, public] - type: tracker_field ref: field_657 data: name: Marqui el seu grau de satisfacció amb els diferents aspectes indicats per cada unitat o àrea de les que hagi estat usuari tracker: $tracker_24 options: 3,o type: header order: 10 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_660 data: name: Àrea de Serveis Científico-Tècnics tracker: $tracker_24 options: 2,o type: header order: 20 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_668 data: name: Unitat d'Alta Tecnologia - UAT, abans UCTS (Clicar per plegar/desplegar les opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 30 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_671 data: name: 1.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet ,Satisfet ,Poc Satisfet ,Gens Satisfet ,No sap/No contesta type: radio order: 40 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_672 data: name: 1.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 50 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_673 data: name: 1.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 60 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_674 data: name: 1.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 70 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_675 data: name: 1.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 80 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_678 data: name: 1.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 90 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_697 data: name: 1.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 100 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_701 data: name: Unitat d'Estadística i Bioinformàtica - UEB (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 110 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_702 data: name: 2.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 120 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_703 data: name: 2.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 130 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_704 data: name: 2.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 140 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_705 data: name: 2.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 150 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_706 data: name: 2.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 160 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_707 data: name: 2.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 170 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_708 data: name: 2.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 180 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_711 data: name: Servei d’Experimentació Animal (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 190 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_724 data: name: 3.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 200 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_725 data: name: 3.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 210 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_726 data: name: 3.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 220 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_727 data: name: 3.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 230 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_728 data: name: 3.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 240 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_729 data: name: 3.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 250 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_730 data: name: 3.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 260 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_731 data: name: Unitat de Coordinació de Laboratoris (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 270 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_732 data: name: 4.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 280 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_733 data: name: 4.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 290 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_734 data: name: 4.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 300 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_735 data: name: 4.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 310 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_736 data: name: 4.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 320 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_737 data: name: 4.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 330 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_738 data: name: 4.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 340 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_739 data: name: Biobanc (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 350 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_740 data: name: 5.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 360 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_741 data: name: 5.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 370 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_742 data: name: 5.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 380 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_743 data: name: 5.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 390 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_744 data: name: 5.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 400 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_745 data: name: 5.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 410 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_746 data: name: 5.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 420 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_747 data: name: Unitat de Suport a la Investigació Clínica - USIC (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 430 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_748 data: name: 6.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 440 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_749 data: name: 6.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 450 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_750 data: name: 6.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 460 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_751 data: name: 6.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 470 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_752 data: name: 6.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 480 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_753 data: name: 6.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 490 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_754 data: name: 6.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 500 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_755 data: name: Unitat de Suport al CEIC (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 510 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_756 data: name: 7.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 520 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_757 data: name: 7.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 530 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_758 data: name: 7.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 540 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_759 data: name: 7.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 550 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_760 data: name: 7.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 560 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_761 data: name: 7.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 570 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_762 data: name: 7.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 580 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_763 data: name: Àrea de Gestió tracker: $tracker_24 options: 2,o type: header order: 590 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_764 data: name: Unitat de Gestió Econòmica (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 600 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_765 data: name: 8.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 610 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_766 data: name: 8.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 620 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_767 data: name: 8.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 630 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_768 data: name: 8.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 640 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_769 data: name: 8.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 650 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_770 data: name: 8.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 660 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_771 data: name: 8.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 670 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_772 data: name: Unitat de Recursos Humans (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 680 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_773 data: name: 9.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 690 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_774 data: name: 9.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 700 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_775 data: name: 9.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 710 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_776 data: name: 9.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 720 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_777 data: name: 9.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 730 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_778 data: name: 9.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 740 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_779 data: name: 9.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 750 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_780 data: name: Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 760 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_781 data: name: 10.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 770 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_782 data: name: 10.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 780 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_783 data: name: 10.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 790 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_784 data: name: 10.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 800 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_785 data: name: 10.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 810 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_786 data: name: 10.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 820 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_787 data: name: 10.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 830 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_788 data: name: Unitat Jurídica (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 840 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_789 data: name: 11.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 850 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_790 data: name: 11.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 860 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_791 data: name: 11.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 870 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_792 data: name: 11.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 880 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_793 data: name: 11.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 890 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_794 data: name: 11.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 900 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_795 data: name: 11.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 910 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_796 data: name: Unitat d'Informàtica (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 920 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_797 data: name: 12.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 930 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_798 data: name: 12.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 940 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_799 data: name: 12.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 950 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_800 data: name: 12.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 960 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_801 data: name: 12.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 970 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_802 data: name: 12.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 980 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_803 data: name: 12.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 990 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_804 data: name: Unitat de Qualitat (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1000 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_805 data: name: 13.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1010 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_806 data: name: 13.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1020 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_807 data: name: 13.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1030 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_808 data: name: 13.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1040 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_809 data: name: 13.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1050 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_810 data: name: 13.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1060 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_811 data: name: 13.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1070 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_820 data: name: Àrea de Promoció tracker: $tracker_24 options: 2,o type: header order: 1080 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_812 data: name: Unitat de Mecenatge (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1090 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_813 data: name: 14.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1100 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_814 data: name: 14.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1110 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_815 data: name: 14.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1120 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_816 data: name: 14.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1130 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_817 data: name: 14.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1140 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_818 data: name: 14.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1150 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_819 data: name: 14.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1160 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_821 data: name: Unitat de Transferència del Coneixement i Innovació (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1170 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_822 data: name: 15.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1180 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_823 data: name: 15.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1190 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_824 data: name: 15.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1200 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_825 data: name: 15.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1210 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_826 data: name: 15.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1220 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_827 data: name: 15.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1230 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_828 data: name: 15.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1240 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_829 data: name: Unitat de Projectes de Recerca (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1250 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_830 data: name: 16.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1260 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_831 data: name: 16.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1270 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_832 data: name: 16.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1280 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_833 data: name: 16.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1290 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_834 data: name: 16.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1300 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_835 data: name: 16.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1310 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_836 data: name: 16.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1320 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_837 data: name: Unitat de Promoció de Recerca Clínica (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1330 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_838 data: name: 17.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1340 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_839 data: name: 17.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1350 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_840 data: name: 17.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1360 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_841 data: name: 17.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1370 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_842 data: name: 17.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1380 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_843 data: name: 17.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1390 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_844 data: name: 17.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1400 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_845 data: name: Gabinet de Direcció tracker: $tracker_24 options: 2,o type: header order: 1410 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_846 data: name: Gabinet de Direcció (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1420 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_847 data: name: 18.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1430 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_848 data: name: 18.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1440 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_849 data: name: 18.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1450 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_850 data: name: 18.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1460 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_851 data: name: 18.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1470 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_852 data: name: 18.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1480 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_853 data: name: 18.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1490 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_854 data: name: Unitat de Comunicació (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1500 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_855 data: name: 19.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1510 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_856 data: name: 19.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1520 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_857 data: name: 19.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1530 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_858 data: name: 19.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1540 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_859 data: name: 19.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1550 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_860 data: name: 19.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1560 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_861 data: name: 19.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1570 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_862 data: name: Unitat de Suport a la Gestió (Clicar per plegar/desplegar opcions) tracker: $tracker_24 options: 4,c type: header order: 1580 flags: [link, public] - type: tracker_field ref: field_863 data: name: 20.1 Facilitat de contacte tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1600 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_864 data: name: 20.2 Assessorament proporcionat tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1610 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_865 data: name: 20.3 Adequació del servei a les necessitats tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1620 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_866 data: name: 20.4 Temps de resposta tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1630 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_867 data: name: 20.5 Atenció personal rebuda tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1640 flags: [public] - type: tracker_field ref: field_868 data: name: 20.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta type: radio order: 1650 description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat flags: [public] - type: tracker_field ref: field_869 data: name: 20.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT tracker: $tracker_24 options: 0,40,5,10000,100,0,n,n type: text_area order: 1660 description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant flags: [searchable, public] - type: tracker_field ref: field_870 data: name: Gràcies per la vostra col·laboració tracker: $tracker_24 options: 3,o type: header order: 1670 flags: [public]