Loading...
 

VHIR_enquesta_01

First survey from the Quality team at VHIR ( http://www.vhir.org )

Whole tracker for the Satisfaction Survey


YAML
objects:
 -
 type: tracker
 ref: tracker_24
 data:
  name: Enquesta de Satisfacció VHIR 2013
  sort_default_order: desc
  sort_default_field: creation
  restrict_end: 0
  restrict_start: 0
  show: [list_creation_date, creation_date]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_655
 data:
  name: Indiqui, si us plau, quin tipus de client és vostè:
  tracker: $tracker_24
  options: Investigador/plantilla VHIR,Investigador/plantilla HUVH vinculat a Recerca
  type: dropdown_other
  order: 0
  flags: [link, searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_657
 data:
  name: Marqui el seu grau de satisfacció amb els diferents aspectes indicats per cada unitat o àrea de les que hagi estat usuari
  tracker: $tracker_24
  options: 3,o
  type: header
  order: 10
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_660
 data:
  name: Àrea de Serveis Científico-Tècnics
  tracker: $tracker_24
  options: 2,o
  type: header
  order: 20
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_668
 data:
  name: Unitat d'Alta Tecnologia - UAT, abans UCTS (Clicar per plegar/desplegar les opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 30
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_671
 data:
  name: 1.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet ,Satisfet ,Poc Satisfet ,Gens Satisfet ,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 40
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_672
 data:
  name: 1.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 50
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_673
 data:
  name: 1.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 60
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_674
 data:
  name: 1.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 70
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_675
 data:
  name: 1.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 80
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_678
 data:
  name: 1.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 90
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_697
 data:
  name: 1.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 100
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_701
 data:
  name: Unitat d'Estadística i Bioinformàtica - UEB (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 110
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_702
 data:
  name: 2.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 120
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_703
 data:
  name: 2.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 130
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_704
 data:
  name: 2.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 140
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_705
 data:
  name: 2.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 150
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_706
 data:
  name: 2.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 160
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_707
 data:
  name: 2.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 170
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_708
 data:
  name: 2.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 180
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_711
 data:
  name: Servei d’Experimentació Animal (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 190
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_724
 data:
  name: 3.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 200
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_725
 data:
  name: 3.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 210
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_726
 data:
  name: 3.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 220
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_727
 data:
  name: 3.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 230
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_728
 data:
  name: 3.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 240
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_729
 data:
  name: 3.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 250
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_730
 data:
  name: 3.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 260
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_731
 data:
  name: Unitat de Coordinació de Laboratoris (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 270
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_732
 data:
  name: 4.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 280
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_733
 data:
  name: 4.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 290
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_734
 data:
  name: 4.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 300
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_735
 data:
  name: 4.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 310
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_736
 data:
  name: 4.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 320
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_737
 data:
  name: 4.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 330
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_738
 data:
  name: 4.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 340
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_739
 data:
  name: Biobanc (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 350
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_740
 data:
  name: 5.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 360
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_741
 data:
  name: 5.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 370
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_742
 data:
  name: 5.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 380
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_743
 data:
  name: 5.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 390
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_744
 data:
  name: 5.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 400
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_745
 data:
  name: 5.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 410
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_746
 data:
  name: 5.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 420
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_747
 data:
  name: Unitat de Suport a la Investigació Clínica - USIC (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 430
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_748
 data:
  name: 6.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 440
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_749
 data:
  name: 6.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 450
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_750
 data:
  name: 6.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 460
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_751
 data:
  name: 6.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 470
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_752
 data:
  name: 6.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 480
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_753
 data:
  name: 6.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 490
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_754
 data:
  name: 6.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 500
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_755
 data:
  name: Unitat de Suport al CEIC (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 510
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_756
 data:
  name: 7.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 520
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_757
 data:
  name: 7.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 530
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_758
 data:
  name: 7.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 540
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_759
 data:
  name: 7.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 550
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_760
 data:
  name: 7.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 560
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_761
 data:
  name: 7.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 570
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_762
 data:
  name: 7.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 580
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_763
 data:
  name: Àrea de Gestió
  tracker: $tracker_24
  options: 2,o
  type: header
  order: 590
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_764
 data:
  name: Unitat de Gestió Econòmica (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 600
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_765
 data:
  name: 8.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 610
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_766
 data:
  name: 8.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 620
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_767
 data:
  name: 8.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 630
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_768
 data:
  name: 8.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 640
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_769
 data:
  name: 8.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 650
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_770
 data:
  name: 8.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 660
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_771
 data:
  name: 8.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 670
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_772
 data:
  name: Unitat de Recursos Humans (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 680
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_773
 data:
  name: 9.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 690
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_774
 data:
  name: 9.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 700
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_775
 data:
  name: 9.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 710
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_776
 data:
  name: 9.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 720
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_777
 data:
  name: 9.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 730
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_778
 data:
  name: 9.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 740
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_779
 data:
  name: 9.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 750
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_780
 data:
  name: Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 760
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_781
 data:
  name: 10.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 770
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_782
 data:
  name: 10.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 780
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_783
 data:
  name: 10.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 790
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_784
 data:
  name: 10.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 800
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_785
 data:
  name: 10.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 810
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_786
 data:
  name: 10.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 820
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_787
 data:
  name: 10.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 830
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_788
 data:
  name: Unitat Jurídica (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 840
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_789
 data:
  name: 11.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 850
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_790
 data:
  name: 11.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 860
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_791
 data:
  name: 11.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 870
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_792
 data:
  name: 11.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 880
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_793
 data:
  name: 11.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 890
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_794
 data:
  name: 11.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 900
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_795
 data:
  name: 11.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 910
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_796
 data:
  name: Unitat d'Informàtica (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 920
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_797
 data:
  name: 12.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 930
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_798
 data:
  name: 12.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 940
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_799
 data:
  name: 12.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 950
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_800
 data:
  name: 12.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 960
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_801
 data:
  name: 12.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 970
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_802
 data:
  name: 12.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 980
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_803
 data:
  name: 12.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 990
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_804
 data:
  name: Unitat de Qualitat (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1000
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_805
 data:
  name: 13.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1010
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_806
 data:
  name: 13.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1020
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_807
 data:
  name: 13.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1030
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_808
 data:
  name: 13.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1040
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_809
 data:
  name: 13.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1050
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_810
 data:
  name: 13.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1060
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_811
 data:
  name: 13.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1070
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_820
 data:
  name: Àrea de Promoció
  tracker: $tracker_24
  options: 2,o
  type: header
  order: 1080
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_812
 data:
  name: Unitat de Mecenatge (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1090
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_813
 data:
  name: 14.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1100
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_814
 data:
  name: 14.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1110
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_815
 data:
  name: 14.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1120
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_816
 data:
  name: 14.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1130
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_817
 data:
  name: 14.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1140
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_818
 data:
  name: 14.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1150
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_819
 data:
  name: 14.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1160
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_821
 data:
  name: Unitat de Transferència del Coneixement i Innovació (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1170
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_822
 data:
  name: 15.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1180
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_823
 data:
  name: 15.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1190
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_824
 data:
  name: 15.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1200
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_825
 data:
  name: 15.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1210
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_826
 data:
  name: 15.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1220
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_827
 data:
  name: 15.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1230
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_828
 data:
  name: 15.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1240
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_829
 data:
  name: Unitat de Projectes de Recerca (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1250
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_830
 data:
  name: 16.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1260
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_831
 data:
  name: 16.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1270
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_832
 data:
  name: 16.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1280
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_833
 data:
  name: 16.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1290
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_834
 data:
  name: 16.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1300
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_835
 data:
  name: 16.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1310
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_836
 data:
  name: 16.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1320
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_837
 data:
  name: Unitat de Promoció de Recerca Clínica (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1330
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_838
 data:
  name: 17.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1340
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_839
 data:
  name: 17.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1350
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_840
 data:
  name: 17.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1360
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_841
 data:
  name: 17.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1370
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_842
 data:
  name: 17.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1380
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_843
 data:
  name: 17.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1390
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_844
 data:
  name: 17.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1400
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_845
 data:
  name: Gabinet de Direcció
  tracker: $tracker_24
  options: 2,o
  type: header
  order: 1410
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_846
 data:
  name: Gabinet de Direcció (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1420
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_847
 data:
  name: 18.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1430
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_848
 data:
  name: 18.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1440
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_849
 data:
  name: 18.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1450
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_850
 data:
  name: 18.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1460
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_851
 data:
  name: 18.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1470
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_852
 data:
  name: 18.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1480
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_853
 data:
  name: 18.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1490
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_854
 data:
  name: Unitat de Comunicació (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1500
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_855
 data:
  name: 19.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1510
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_856
 data:
  name: 19.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1520
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_857
 data:
  name: 19.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1530
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_858
 data:
  name: 19.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1540
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_859
 data:
  name: 19.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1550
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_860
 data:
  name: 19.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1560
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_861
 data:
  name: 19.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1570
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_862
 data:
  name: Unitat de Suport a la Gestió (Clicar per plegar/desplegar opcions)
  tracker: $tracker_24
  options: 4,c
  type: header
  order: 1580
  flags: [link, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_863
 data:
  name: 20.1 Facilitat de contacte
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1600
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_864
 data:
  name: 20.2 Assessorament proporcionat
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1610
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_865
 data:
  name: 20.3 Adequació del servei a les necessitats
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1620
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_866
 data:
  name: 20.4 Temps de resposta
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1630
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_867
 data:
  name: 20.5 Atenció personal rebuda
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1640
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_868
 data:
  name: 20.6 VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: Molt Satisfet,Satisfet,Poc Satisfet,Gens Satisfet,No sap/No contesta
  type: radio
  order: 1650
  description: Indiqui el seu grau de satisfacció general respecte als serveis prestats per la unitat
  flags: [public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_869
 data:
  name: 20.7 OBSERVACIONS RELATIVES A LA UNITAT
  tracker: $tracker_24
  options: 0,40,5,10000,100,0,n,n
  type: text_area
  order: 1660
  description: Espai per apuntar observacions sobre el funcionament i els serveis prestats per la unitat que s'està valorant
  flags: [searchable, public]
 -
 type: tracker_field
 ref: field_870
 data:
  name: Gràcies per la vostra col·laboració
  tracker: $tracker_24
  options: 3,o
  type: header
  order: 1670
  flags: [public]

Category: beta
Category: 12.x